Communicata
Research Articles

The Borgen Series’ Evaluation in the Context of Psychological Violence Against Women

1.

Şırnak Üniversitesi, Şırnak Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü, Şırnak, Türkiye

Communicata 2022; 1: 13-19
DOI: 10.5152/communicata.2022.22619
Read: 706 Downloads: 171 Published: 21 December 2022

Violence against women has started to become a universal problem as much as a normal part of daily life. It is thought that one of the factors normalizing this problem is the media. This situation has not changed in the TV series Borgen, a political drama about the political career of Denmark's first female prime minister and having been broadcast in 2010, first on television screens and then also on various digital platforms. Indeed, it is seen that Birgitte Nyborg, who unexpectedly found herself as Denmark’s first prime minister, was subjected to psychological violence, especially in terms of her career and motherhood, with gendered codes in one part of the series. It has also been seen that female characters were marginalized through sexist discourses and these characters were also exposed to serious psychological violence in the section on the gender bill. In this context, the sections included in the research have been analyzed with the descriptive analysis method, one of the qualitative data analysis types. In addition, this study is also important in terms of revealing the fact that gender inequality and, as a result, violence against women is a universal problem. Based on these sections examined within the framework of the study, it has been concluded that psychological violence against women has been reproduced through the media through sexist discourses, and this situation has been normalized and transferred to the audience at the end of this research.

Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet Bağlamında Borgen Dizisinin Değerlendirilmesi

Kadına yönelik şiddet evrensel bir sorun olduğu kadar gündelik hayatın olağan bir parçası olmaya başlamıştır. Bu sorunu olağanlaştıran unsurlardan birinin de medya olduğu düşünülmektedir. İşte, 2010 yılında önce televizyon ekranlarında sonrasında da çeşitli dijital platformlarda yayınlanan Danimarka’nın ilk kadın başbakanının siyasi kariyerinde yaşadıklarını konu edinen politik drama türü bir yapım olan Borgen adlı dizide de bu durum değişmemiştir. Nitekim dizinin bir bölümünde, beklenmedik bir şekilde kendini bir anda Danimarka’nın ilk kadın başbakanı olarak bulan Birgitte Nyborg’a özellikle kariyeri ve anneliği noktasında toplumsal cinsiyetçi kodlarla psikolojik şiddet uygulandığı görülmektedir. Cinsiyet yasa tasarısını konu edinen bölümde de yine cinsiyetçi söylemler aracılığıyla kadın karakterlerin ötekileştirildiği ve bu karakterlerin de ciddi psikolojik şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Bu çerçevede araştırmaya dahil edilen bölümler, nitel veri analiz türlerinden betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmaya cinsiyet eşitsizliği ve bunun bir sonucu olarak kadına yönelik şiddetin evrensel bir sorun olduğu gerçeğini ortaya koyması açısından önem atfedilmektedir. Çalışma kapsamında incelenen bu bölümlerden hareketle, bu araştırmanın sonunda cinsiyetçi söylemler aracılığıyla kadına yönelik psikolojik şiddetin medya aracılığıyla yeniden üretildiği ve bu durumun olağanlaştırılarak izleyiciye aktarıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçi söylem, annelik, cinsiyet eşitsizliği, Borgen dizisi, kadına yönelik psikolojik şiddet, medya

Cite this article as: Gören Kekeç, S. (2022). The Borgen Series’ evaluation in the context of psychological violence against women. Communicata. 1(24), 13-19.

Files
EISSN 2822-3713