Communicata
Research Articles

The Dark Side of Social Media Hate Speech on Twitter

1.

Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Iğdır, Türkiye

Communicata 2022; 1: 1-12
DOI: 10.5152/communicata.2022.22518
Read: 670 Downloads: 241 Published: 27 October 2022

In this study, it is aimed to determine at what level hate speech is shared in social networks, what its contents are, and on which topics it is intense by examining tweets containing hate speech, which is one of the benefits of new media, social media platform Twitter. Within the scope of this purpose, the content of hate speech on Twitter was analyzed by searching using keywords in the search section on Twitter, a social media platform. Keywords: “Alevi, Gay, Refugee, Refuge, Armenian Seed, Irreligious, Muslim, Women’s Rights, Stray Animals, Perverted, Disgusting, Hate.” In this study using the content analysis method, a total of 14 tweets were examined and it was seen that the tweets with the highest number of likes were generally tweets with hate speech against “refugee-foreigners”. 

Twitter’ın Karanlık Yüzü: Nefret Söylemleri  

Bu çalışmada yeni medyanın getirilerinden biri olan sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan nefret söylemi içerikli tweetlerin incelenerek nefret söyleminin sosyal ağlarda hangi düzeyde paylaşıldığı, içeriklerinin neler olduğu, hangi konular üzerinde yoğun olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında Twitter’daki nefret söylemi içeriklerinin sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden arama bölümünde anahtar kelimelerin kullanılarak yapıldığı tarama ile ulaşılarak analiz edilmiştir. Anahtar kelimeler: “Alevi, Eşcinsel, Mülteci, Sığıntı, Ermeni Tohumu, Dinsiz, Müslüman, Kadın Hakları, Sokak Hayvanları, Sapık, İğrenç, Nefrettir.” İçerik analizi yöntemi kullanılan bu çalışmada, toplam 14 tweet incelenmiş ve en yüksek beğeni sayısına sahip tweetlerin genellikle “mülteci-sığınmacı-yabancılara” karşı nefret söylemi içerikli tweetler olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nefret, Söylem, Twitter, Sosyal Medya, Nefret Söylemi

Cite this article as: Irak, H. (2022). The dark side of social media hate speech on Twitter. Communicata, 1(24), 1-12.

Files
EISSN 2822-3713