Communicata
Research Articles

New Communication Technologies and the Cinema Industry: Youtube as a New Screening Media for Turkish Movies

1.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul, Türkiye

Communicata 2022; 1: 17-29
DOI: 10.54614/communicata.2022.1032827
Read: 619 Downloads: 261 Published: 02 June 2022

With the spread of new communication technologies, movies can now be watched on the Internet and digital platforms. The study covers the official YouTube channels of movie companies using YouTube to broadcast Turkish movies. The research question is “Does YouTube provide new possibilities for Turkish movies to reach audiences?” The study first identified the official YouTube channels of Turkish moviemaking companies that are broadcasting Turkish movies. The study then went deeper and looked at the YouTube channels among them that had attained the highest numbers of subscribers. Furthermore, the comments made by viewers on the pages of the most-watched movies were analyzed by topic. An attempt was made to determine whether or not these channels provided the Turkish movie industry with new possibilities by making use of the descriptive analysis and content analysis techniques. The study concluded that YouTube is an important platform in terms of finding audiences for movies that were not watched very much in movie theaters for various reason. The data obtained showed that YouTube can provide new possibilities for Turkish movies to find audiences.

Türk Sinema Filmleri için Yeni Bir Gösterim Ortamı Olarak Youtube

Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sinema filmleri, internet ve dijital platformlar üzerinden de seyredilmeye başlanmıştır. Araştırma, Türk sinema filmlerinin yayınlanmakta olduğu Youtube’daki resmi film şirketi kanallarını kapsamaktadır. Araştırmanın sorunsalı “Youtube, Türk sinema filmlerinin seyirci ile buluşması için yeni olanaklar sağlıyor mu?”dur. Araştırmada öncelikle Türk sinema filmleri yayınlayan Türk film yapım şirketlerinin resmi Youtube kanalları tespit edilmiştir. Daha sonra çalışma, bu kanallar arasından en fazla sayıda abone sayısına ulaşmış Youtube kanalları üzerinde derinleştirilmiştir. Ayrıca bu kanallarda en çok görüntülenmiş sinema filmlerinin sayfasına yazılan seyirci yorumları, konularına göre analiz edilmiştir. Betimsel analiz yöntemi ve içerik analizi tekniğinden faydalanarak bu kanallarının, Türk sinema endüstrisine yeni olanaklar sağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Youtube’un özellikle sinema salonlarında çeşitli nedenlerle az seyredilmiş filmlerin seyirciyle buluşması açısından önemli bir platform olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler, Youtube’un Türk sinema filmlerinin seyirci ile buluşması için yeni olanaklar sağlayabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Yeni iletişim teknolojileri, Türk Sineması, sosyal medya, Youtube

Cite this article: Yolcu, Ö. (2022). New communication technologies and the cinema industry: Youtube as a new screening media for Turkish movies. Communicata. 2022; 23, 17-29.

Files
EISSN 2822-3713