Communicata
Research Articles

Using Youtube as a Tool in Political Communication

1.

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü, Erzurum, Türkiye

Communicata 2022; 1: 30-35
DOI: 10.54614/communicata.2022.1034755
Read: 274 Downloads: 130 Published: 02 June 2022

Political parties, one of the political actors, reach their target audiences on Facebook, Twitter, Instagram, Blog, Web sites as well as YouTube. The YouTube platform, which provides advantages to reach younger generations and expand the target audience, has recently been actively used by political parties for propaganda purposes. In this context, the study aims to examine the YouTube channels of political parties. The universe of the study consists of YouTube channels of political parties in Turkey. The sample of the study is; It includes the YouTube channels of the Justice and Development Party, the Republican People's Party, the Nationalist Movement Party and the IYI Party. The general characteristics of the parties such as the date of participation in the YouTube channel, the number of subscribers, the number of videos on the channel, the number of views of the channel, the total number of video views, its connections with social networks and video categories were evaluated using the descriptive analysis method.

Siyasal İletişimde Bir Araç Olarak Youtube Kullanımı

Siyasi aktörlerden biri olan siyasi partiler, Facebook, Twitter, Instagram, Blog, Web sitelerinin yanı sıra YouTube üzerinden de hedef kitlelerine ulaşmaktadır. Genç nesillere ulaşmak ve hedef kitleyi genişletmek için avantajlar sağlayan YouTube platformu, propaganda amacı ile siyasi partiler tarafından son dönemlerde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda çalışma siyasi partilerin YouTube kanallarını incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın evrenini Türkiye’deki siyasi partilerin YouTube kanalları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise; Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti’nin YouTube kanallarını içermektedir. Partilerin YouTube kanalına katılım tarihi, abone sayısı, kanaldaki video sayısı, kanalın görüntüleme sayısı, toplam video görüntüleme sayısı, sosyal ağlar ile bağlantıları ve video kategorileri gibi genel özellikleri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim teknolojileri, siyasal iletişim, siyasi partiler, propaganda, YouTube

Cite this article: Korkut, Y. (2022). Using Youtube As A Tool In Political Communication. Communicata. 2022; 23, 30-35.

Files
EISSN 2822-3713