Communicata
Research Articles

A Qualitative Study on the Effect of Social Media and Online Shopping Sites on Consumer Behavior

1.

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Communicata 2022; 1: 1-8
DOI: 10.54614/communicata.2022.1020911
Read: 645 Downloads: 323 Published: 02 June 2022

The social life that has changed after every technological development has undergone changes after the invention of the internet and social media. Previously, while individuals made their consumption through traditional methods, today's consumption habits have been digitized through social media and social networking sites and this digitization has also affected consumer behavior. Social media With the introduction of Web 2.0, one-way information sharing has been replaced by a bi-directional and simultaneous communication network. This makes social media indispensable for individuals who spend their time in digital environment in daily life. The characteristics of the websites such as the ability to shop quickly by individuals, the ability to compare the products they buy, and the richness of the product variety direct consumers to social networking sites.

In this research, the extent to which the use of social media changes consumer behavior is aimed to reveal the relationship between social networking sites and consumer behavior. In the study, in-depth interview method, which is a qualitative method, was chosen and the sample was composed of people from different age groups, with different demographic characteristics, who had made purchases from online shopping sites or social media. As a result of the study, it was found that while these individuals address some general problems and advantages, all of them have their own shopping experiences. In the study, consumer behaviors developed by individuals with digitalization are also presented in different categories.

Sosyal Medyanın ve Online Alışveriş Sitelerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Ortaya çıkan her teknolojik gelişme ile bağlantılı olarak değişen toplumsal hayat, internetin ve sosyal medyanın ortaya çıkışından sonra da değişikliklere uğramıştır. Daha önceleri bireyler tüketimlerini geleneksel yöntemlerle yaparken, günümüzde tüketim alışkanlıkları sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla dijitalleşmiş ve bu dijitalleşme tüketici davranışlarını da etkilemiştir. Sosyal medya, Web 2.0' ın kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla beraber tek yönlü bilgi paylaşımı yerini, çift yönlü ve eş zamanlı iletişim ağı ortamına bırakmıştır. Bu da günlük hayatta dijital ortamda vakit geçiren bireyler için sosyal medyayı vazgeçilmez hale getirmiştir. İnternet sitelerinin, hızlı bir şekilde alışveriş yapılabilmesi, kişinin aldığı ürünleri kıyaslayabilmesi, ürün çeşitliliği açısından zengin olması gibi özellikleri tüketicileri internet sitelerine yönlendirmektedir.

Bu çalışma, sosyal medya kullanımının tüketici davranışını ne ölçüde değiştirdiği ve sosyal ağ siteleri ile tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel bir yöntem olan derinlemesine mülakat yöntemi seçilip, örneklemi farklı yaş gruplarından, farklı demografik özelliklere sahip, online alışveriş sitelerinden veya sosyal medyadan alışveriş yapmış olan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, bu bireylerin genel bazı sorun ve avantajlara değinmekle birlikte, tümünün kendine has alışveriş deneyimleri olduğu bulgulanmıştır. Çalışmada aynı zamanda bireylerin dijitalleşme ile beraber geliştirdikleri tüketici davranışları da farklı kategorilerde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışları, sosyal medya, sosyal ağ siteleri

Cite this article: Karakuş M. (2022). A qualitative study on the effect of social media and online shopping sites on consumer behavior. Communicata. 2022; 23, 1-8.

Files
EISSN 2822-3713