Communicata
Research Articles

Marketing Motherhood: Analyzing the Recruitment Media of LuLaRoe

1.

Penn State Altoona University, Faculty of Communication, Altoona, PA, USA

Communicata 2023; 1: 1-7
DOI: 10.5152/communicata.2023.23034
Read: 156 Downloads: 84 Published: 04 September 2023

Multilevel marketing is a billion-dollar industry. LuLaRoe is a successful multilevel marketing that uses mass media to recruit women to sell its products. However, LuLaRoe has been accused of being a pyramid scheme. Through a textual analysis of LuLaRoe’s website and social media pages, this study analyzes the recruitment media of LuLaRoe. Findings suggest common themes: an ideal retailer is a young, white, mother; LuLaRoe promises women the control to be successful entrepreneurs and attentive mothers; and LuLaRoe perpetuates a before-and-after identity.

Anneliği Pazarlama: LuLaRoe'nun İşe Alım Medyasını Analiz Etmek

Çok düzeyli pazarlama milyar dolarlık bir endüstridir. LuLaRoe, ürünlerini satmaları amacıyla kadınları işe almak için kitle iletişim araçlarını kullanan başarılı, çok düzeyli bir pazarlamadır. Ancak LuLaRoe bir saadet zinciri planı olmakla suçlanmaktadır. Bu çalışmada, LuLaRoe'nun işe alım medyası olan web sitesi ve sosyal medya sayfaları metinsel analizi aracılığıyla analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular ortak temalara işaret etmektedir: İdeal bir perakendeci genç ve beyaz bir annedir; LuLaRoe, kadınlara başarılı girişimciler ve özenli anneler olma kontrolünü vaat etmektedir; LuLaRoe öncesi ve sonrası kimliğini sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, pazarlama, ırk, işe alım iletişimi

Cite this article as: Kempton, S. E. D. (2023). Marketing motherhood: analyzing the recruitment media of LuLaRoe. Communicata, 26, 1-7.

Files
EISSN 2822-3713